Armatury, které splní Vaše představy
CZ EN
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem
+420 558 536 975 sekretariat@armagas.cz

Detektory

LED

Detektor DHP 4

Detektor:
Detektor je elektronický přístroj, sloužící k zjištění úniku hořlavých (spalitelných) plynů a výparů. Přístroj je z hlediska normy ČSN EN 50054 signalizátor, tj. stabilní zařízení trvale pracující s dopravou vzorku pomocí difúze. Detektor umožňuje včasné zjištění uniklého plynu, automatickou ventilaci objektu, uzavření přívodu plynu a varování obsluhy. Detektor při úniku plynu signalizuje zvukově a světelně překročení nastavené hranice koncentrace plynu. Prostřednictvím kontaktů relé pak ovládá i zabezpečovací zařízení jako BAP apod. Detektor pracuje automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy. Používá se na ochranu objektu před výbuchem plynných směsí. Detektor není možno použít pro zjištění plynu, které jsou nehořlavé. Přístroj tvoří kompaktní celek, na skříňce je upevněn senzor reagující na hořlavý plyn a vývodky pro kabely. Detektor je dvoustupňový, tzn. že signalizuje překročení dvou úrovní koncentrace plynu.


 
Nahoru