Armatury, které splní Vaše představy

Certifikáty

Všechny naše výrobky jsou certifikovány zkušebním strojírenským ústavem v Brně.
Membránové uzávěry BAP - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv
Zobrazit certifikát
Membránové uzávěry BAP - nařízení vlády č. 118/2016 Sb. a směrnice 2014/35/EU (Nízké napětí)
Zobrazit certifikát
Membránové uzávěry BAP - nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a směrnice 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita)
Zobrazit certifikát
Přímočinné uzávěry BPV
Zobrazit certifikát
Certifikáty VÝROBKU dle: 89/106/EEC (93/68/EEC)
Filtr KAP DN 50 až DN 200
Zobrazit certifikát
Bezpřírubová zpětná klapka BZK
Zobrazit certifikát
Membránové uzávěry s řídícím elektro-magnetickým ventilem BAP Solo NV 163
Zobrazit certifikát
Certifikát systému managementu jakosti ISO 9001:2015
Zobrazit certifikát
Politika kvality
Zobrazit certifikát
Membránové uzávěry s řídícím elektro-magnetickým ventilem BAP05
Zobrazit certifikát
ATEX certifikát
Zobrazit certifikát

Armagas s.r.o. © 2024. Všechna práva vyhrazena. GDPR.

Tvůrce: Promax Media