Armatury, které splní Vaše představy
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem
+420 558 536 975 sekretariat@armagas.cz

Jak nakupovat

Nákup v našem e-shopu je rychlý a jednoduchý.

Máte možnost výběru nákupu s registrací a bez registrace.

 

S registrací bude pro Vás další nakupování rychlejší, přehlednější a snadnější.  Výhodou registrace je správa a přehled stavu objednávek.

 

Registrace krok za krokem:

1) v pravém horním rohu naleznete odkaz pro registraci,

2) po vstupu se objeví formulář, kam zadáte své jméno, příjmení, přihlašovací e-mail a heslo,

3) pokud vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami, registrace může být dokončena,

4) po úspěšné registraci obdržíe e-mail s potvrzením a odkazem pro aktivaci účtu,

5) následnou aktivací z Vaší strany je účet připraven k užívání a nakupování,

6) pro přihlášení pak vždy použijete udaný přihlašovací e-mail a heslo.

 

Nakupování

- pro realizaci nákupu přejděte do našeho e-shopu

- proveďte výběr ze základních (hlavních) kategorií našeho sortimentu:

 

* bezpečnostní uzávěru

* plynové filtry

* bezpřírubové zpětné klapky

* doplňky

 

- následně pokračujte ve výběru z jednotlivých podkategorií a to dle vašich požadavků (udaných technických parametrů):

 

** Příklad nákupu bezpečnostního uzávěru**

1) typ:             BAP

2) světlost:      DN 50

3) tlak. Řada   NT

4) prostředí:    B

5) provedení:  PN16 (přírubové)

6) druh:           SOLO

7) provedení:  R

 

- v konečné fázi se zobrazí finální nabídka odpovídající zadaným parametrům,

- zde vyberte konkrétní typ a přejděte do „košíku“,

- následuje doprava a forma úhrady,

- poté už stačí jen vybrat adresu dodání (v případě nákupu s registrací) nebo adresu zadat (v případě nákupu bez registrace).

- nakonec se zobrazí celkový souhrn objednávky a po akceptaci obchodních podmínek bude zboží objednáno,

- následně obdržíte na uvedený e-mail potvrzení o realizaci zadané objednávky,

- další postup pak již závisí na zvolené formě úhrady:

* v případě  zálohové faktury obdržíte e-mailem zálohovou fakturu jako podklad pro platbu a dále potvrzení objednávky včetně ceny za přepravu,

* potvrzení je rozesíláno i v případě dodání na dobírku (obsahuje cenu za přepravu a doběrečné) a také při hotovostí úhradě.

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Vážení zákazníci,

 

děkujeme za zájem o naše produkty a jsme rádi, že pro objednání využíváte náš e-shop. V souvislosti s tímto způsobem nákupu dochází ke shromažďování údajů, včetně osobních údajů, které jsou zapotřebí k realizaci dodání.

Následující text obsahuje základní informaci o zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 

I.

Provozovatelem e-shopu na www.armagas.cz a správcem vašich údajů je ARMAGAS s.r.o., IČO: 48390585, Průmyslová 1021, Staré Město, 739 61  Třinec.

 

 

II.

V případě nákupu zboží na www.armagas.cz zpracováváme údaje, které jsou nutné pro úspěšnou realizaci objednávky. Mezi tyto údaje patří, kromě údajů potřebných pro identifikaci právnické osoby a vlastního dodání, také osobní údaje kontaktní osoby (příjemce), resp. přímo osobní údaje objednávajícího (v případě fyzických osob).

 

Tyto údaje jsou zpracovávány v rozsahu:

- jméno a příjmení

- e-mail

- telefonický kontakt

- adresa

 

Zpracování provádíme sami na základě článku 6/1b) Nařízení) za účelem realizace objednávky (dodání zboží, fakturace, příp. reklamace). Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let po vyřízení objednávky, s ohledem na právní předpisy a případné spory (zpracování na základě článku 6/1c) a 6/1f) Nařízení).

V případě dodání na vámi udanou adresu poskytujeme osobní údaje (v rozsahu: jméno, příjemní, tel. kontakt a příp. adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

Údaje jsou zpracovávány výlučně k účelu výše uvedenému.

 

III.

Dle výše uvedeného Nařízení vám, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, náleží následující práva spojená se zpracováním osobních údajů:

 

1) právo na přístup k osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení), spočívající v právu obdržet na základě žádosti bezplatně potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pokud ano, v jakém rozsahu,

 

2) právo na opravu (dle čl. 16 Nařízení), spočívající v právu, že pokud o vás zpracováváme údaje, které jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,

 

3) právo na výmaz, spočívající v právu, abychom vaše osobní údaje vymazali, pokud jsou dány důvody dle článku 17 Nařízení,

 

4) právo na omezení zpracování osobních údajů, spočívající v právu požadovat omezení osobních údajů, pokud se jedná o případy dle článku 18 Nařízení,

5) právo na přenositelnost osobních údajů, spočívající v právu získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a to za podmínek stanovených v článku 20 Nařízení,

6) právo podat stížnost, spočívající v právu podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.

 

Nahoru