Armatury, které splní Vaše představy
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem
+420 558 536 975 sekretariat@armagas.cz

RIP

BAP solo

Reléový indikátor polohy (RIP)

RIP se používá jako doplňkové zařízení pro membránové uzávěry k jednoznačné indikaci polohy membrány tohoto uzávěru a tím indikaci stavu otevřeno či zavřeno. RIP nelze osadit na uzávěry NT nebo C. RIP nelze rovněž osadit na uzávěry typu VAP. RIP Je ovládán talířem uzávěru. Pokud je talíř v dolní poloze (uzávěr je zavřen), je permanentní magnet uvnitř tělesa RIP v dolní poloze a jazýčkový zátav v hlavě RIP je rozepnut. Při otevření uzávěru je talíř zdvižen, zdvihne magnet pod jazýčkový zátav a ten sepne kontakt.

Při objednání stačí za objednávácím kódem uzávěru dopsat - RIP.

Nahoru