Armatury, které splní Vaše představy

RIP

Reléový indikátor polohy (RIP)

RIP se používá jako doplňkové zařízení pro membránové uzávěry k jednoznačné indikaci polohy membrány tohoto uzávěru a tím indikaci stavu otevřeno či zavřeno. RIP nelze osadit na uzávěry NT nebo C. RIP nelze rovněž osadit na uzávěry typu VAP. RIP Je ovládán talířem uzávěru. Pokud je talíř v dolní poloze (uzávěr je zavřen), je permanentní magnet uvnitř tělesa RIP v dolní poloze a jazýčkový zátav v hlavě RIP je rozepnut. Při otevření uzávěru je talíř zdvižen, zdvihne magnet pod jazýčkový zátav a ten sepne kontakt.

Při objednání stačí za objednávacím kódem uzávěru dopsat – RIP.

Armagas s.r.o. © 2024. Všechna práva vyhrazena. GDPR.

Tvůrce: Promax Media