Armatury, které splní Vaše představy

BAP

Bezpečnostní rychlouzávěry BAP solo

Havarijní rychlouzávěry BAP s řídícím elektromagnetickým ventilem jsou určeny pro ovládání průtoku plynných médií. Jsou použitelné pro všechny topné plyny (včetně bioplynu) a jiné neagresivní plyny. Prostředí s klasifikací umístění Ex ZÓNA 1 nebo 2. Membránové uzávěry BAP jsou direktní uzávěry bez napětí uzavřeny (NC), pod napětím automaticky samy otevřou průtok. BAP jsou vhodné pro otevírání a uzavírání průtoku plynných médií potrubím, zejména jako bezpečnostní uzávěry před kotelny. Těleso i víko je zhotoveno ze slitiny hliníku, membrána je zhotovena z pryžotextilie. Uzávěry BAP se vyrábějí v osmi světlostech (DN 40 až DN 200), ve třech tlakových variantách NT, ST, SVT od 1 kPa do 500 kPa (5 bar)

Úspora energie s BAP – jen 10 W cívka! Nejúspornější typ NC uzávěru na trhu!

Obsahuje-li procházející plyn nečistoty nebo hydráty musí být z důvodu spolehlivé funkce filtrován.

Pro odstranění rázu v potrubí při otevírání uzávěru se používá doplněk OCHOZ.

Jednou za 2 roky se provádí kontrola popř. revize.

Záruční podmínky

  1. Výrobce poskytuje uživateli záruku na odebrané zboží a ručí za jeho kompletnost.
  2. Pokud není sjednáno jinak, činí délka záruční doby 24 měsícu od data expedice.
  3. V této době budou bezplatně opraveny všechny funkční závady vzniklé vadným materiálem, chybnou konstrukcí nebo nesprávným dílenským provedením.
  4. Záruční i pozáruční opravy jsou prováděny formou servisu nebo ve výrobním závodě podle náročnosti opravy. K reklamaci je nutné predložit záruční list. Bez jeho predložení nebude oprava uznána jako záruční a bude účtována k tíži majitele.
  5. Výrobce nezodpovídá za zhoršené vlastnosti výrobku nebo za jeho poškození, byla-li závada zpusobená odběratelem, případne jinou osobou, provedením vlastní úpravy, změny, násilím nebo neodborným zásahem, zapojením výrobku na nesprávné hodnoty a špatným zacházením.
  6. Nároky v důsledku vadného zboží budou řešeny dle ustanovení obchodního zákoníku.

Armagas s.r.o. © 2024. Všechna práva vyhrazena. GDPR.

Tvůrce: Promax Media