Armatury, které splní Vaše představy

Filtry Armagas

Plynové filtry Armagas

Filtry Armagas slouží k odlučování tuhých částic od provozního média. Filtry jsou použitelné pro všechny topné plyny (bioplyn), vzduch a jiné neagresivní plyny. Filtry jsou vhodné pro zařazení před membránové uzávěry BAP. Těleso i víko je zhotoveno ze slitiny hliníku, filtrační síto je z nerezového materiálu o propustnosti 55 – 60 mikrónů. Vyrábějí se ve třech světlostech (DN 125 až DN 200).

Záruční podmínky

  1. Výrobce poskytuje uživateli záruku na odebrané zboží a ručí za jeho kompletnost.
  2. Pokud není sjednáno jinak, činí délka záruční doby 24 měsícu od data expedice.
  3. V této době budou bezplatně opraveny všechny funkční závady vzniklé vadným materiálem, chybnou konstrukcí nebo nesprávným dílenským provedením.
  4. Záruční i pozáruční opravy jsou prováděny formou servisu nebo ve výrobním závodě podle náročnosti opravy. K reklamaci je nutné predložit záruční list. Bez jeho predložení nebude oprava uznána jako záruční a bude účtována k tíži majitele.
  5. Výrobce nezodpovídá za zhoršené vlastnosti výrobku nebo za jeho poškození, byla-li závada zpusobená odběratelem, případne jinou osobou, provedením vlastní úpravy, změny, násilím nebo neodborným zásahem, zapojením výrobku na nesprávné hodnoty a špatným zacházením.
  6. Nároky v důsledku vadného zboží budou řešeny dle ustanovení obchodního zákoníku.

Armagas s.r.o. © 2024. Všechna práva vyhrazena. GDPR.

Tvůrce: Promax Media