Armatury, které splní Vaše představy

BPV

Přímočinné uzávěry BPV

Uzávěry BPV jsou určeny pro ovládání průtoku plynných médií. Jsou použitelné pro všechny topné plyny a jiné neagresivní plyny. Uzávěry BPV jsou přímočinné direktní uzávěry vhodné pro otevírání a uzavírání průtoku plynných médií potrubím, zejména jako palivové ventily nebo bezpečnostní uzávěry před kotelnu.

Těleso i víko je zhotoveno slitiny hliníku, těsnící segment je zhotoven z pryže NBR. Uzávěry BPV se vyrábějí ve dvou světlostech (DN 40 a DN 50) pro přetlak do 20 kPa.

Záruční podmínky

  1. Výrobce poskytuje uživateli záruku na odebrané zboží a ručí za jeho kompletnost.
  2. Pokud není sjednáno jinak, činí délka záruční doby 24 měsícu od data expedice.
  3. V této době budou bezplatně opraveny všechny funkční závady vzniklé vadným materiálem, chybnou konstrukcí nebo nesprávným dílenským provedením.
  4. Záruční i pozáruční opravy jsou prováděny formou servisu nebo ve výrobním závodě podle náročnosti opravy. K reklamaci je nutné predložit záruční list. Bez jeho predložení nebude oprava uznána jako záruční a bude účtována k tíži majitele.
  5. Výrobce nezodpovídá za zhoršené vlastnosti výrobku nebo za jeho poškození, byla-li závada zpusobená odběratelem, případne jinou osobou, provedením vlastní úpravy, změny, násilím nebo neodborným zásahem, zapojením výrobku na nesprávné hodnoty a špatným zacházením.
  6. Nároky v důsledku vadného zboží budou řešeny dle ustanovení obchodního zákoníku.

Armagas s.r.o. © 2024. Všechna práva vyhrazena. GDPR.

Tvůrce: Promax Media