Armatury, které splní Vaše představy

BAP05

Bezpečnostní rychlouzávěry BAP05

Havarijní rychlouzávěry BAP05 s řídícím elektromagnetickým ventilem jsou určeny pro ovládání průtoku plynných médií. Oproti uzávěrům BAP solo mají mají uzávěry BAP05 trojcestný řídící solenoid zabudovaný do víka. Jsou použitelné pro všechny topné plyny (včetně bioplynu) a jiné neagresivní plyny. Prostředí s klasifikací umístění Ex ZÓNA 1 nebo 2. Membránové uzávěry BAP05 jsou direktní uzávěry bez napětí uzavřeny (NC), pod napětím automaticky samy otevřou průtok. BAP05 jsou vhodné pro otevírání a uzavírání průtoku plynných médií potrubím, zejména jako bezpečnostní uzávěry před kotelny. Těleso i víko je zhotoveno ze slitiny hliníku, membrána je zhotovena z pryžotextilie. Uzávěry BAP se vyrábějí v šesti světlostech (DN 40 až DN 125), ve třech tlakových variantách NT, ST, SVT od 1 kPa do 400 kPa (4 bar).

Úspora energie s BAP05 – jen 10 W cívka! Nejúspornější typ NC uzávěru na trhu!

Obsahuje-li procházející plyn nečistoty nebo hydráty musí být z důvodu spolehlivé funkce filtrován.

Pro odstranění rázu v potrubí při otevírání uzávěru se používá doplněk OCHOZ.

Jednou za 2 roky se provádí kontrola popř. revize.

Záruční podmínky

  1. Výrobce poskytuje uživateli záruku na odebrané zboží a ručí za jeho kompletnost.
  2. Pokud není sjednáno jinak, činí délka záruční doby 24 měsícu od data expedice.
  3. V této době budou bezplatně opraveny všechny funkční závady vzniklé vadným materiálem, chybnou konstrukcí nebo nesprávným dílenským provedením.
  4. Záruční i pozáruční opravy jsou prováděny formou servisu nebo ve výrobním závodě podle náročnosti opravy. K reklamaci je nutné predložit záruční list. Bez jeho predložení nebude oprava uznána jako záruční a bude účtována k tíži majitele.
  5. Výrobce nezodpovídá za zhoršené vlastnosti výrobku nebo za jeho poškození, byla-li závada zpusobená odběratelem, případne jinou osobou, provedením vlastní úpravy, změny, násilím nebo neodborným zásahem, zapojením výrobku na nesprávné hodnoty a špatným zacházením.
  6. Nároky v důsledku vadného zboží budou řešeny dle ustanovení obchodního zákoníku.

Armagas s.r.o. © 2024. Všechna práva vyhrazena. GDPR.

Tvůrce: Promax Media